Strømmodellering av Troms fylke

Vis bølgehøyde

Klikk i denne boksen for å slå på visning av bølgehøydekart. Kartet viser beregnet ekstrembølgehøyde. En fargeskala som viser sammenhengen mellom farge og verdi kommer til syne ved å klikke på Vis tegnforklaring øverst på siden.

Kart

 

map