Strømmodellering av Troms fylke

Velg dybde

Oseanografiske forhold kan variere mye med dypet og på kartet er det mulig å hente ut data fra følgende dyp:

Overflate

5 m

15 m

30 m

50 m og

bunn

Kart

 

map