Strømmodellering av Troms fylke

Velg kart og parameter

Resultatene som kan velges i denne menyen kan deles i to hovedtyper:

1. Strømstyrkekart

Disse kartene viser strømstyrkestatistikk. Med strømstyrke menes her strømfart, det vil si strøm uavhengig av retning. Ulike farger markerer ulike strømstyrker.

2. Temperatur- og saltholdighetskart

I tillegg til strøm er man også ofte interessert i andre egenskaper ved vannet. De mest brukte er temperatur og saltholdighet. Begge disse variablene er inkludert i modelleringen og kan velges her. Ulike farger markerer ulike temperaturer og saltholdigheter. En fargeskala som viser sammenhengen mellom farge og verdi vises ved å klikke på Vis tegnforklaring øverst på siden.

For begge disse karttypene (1 og 2) har man mulighet til å velge mellom flere statistiske parametere:

  • 50 prosentil (median)

Dette kan sees på som et mål på en typisk verdi. 50% av tiden vil verdiene være lavere enn medianverdien og 50% av tiden vil den være høyere enn medianverdien.

  • 5 prosentil (lav)

Dette er et mål på hvor lave verdier man kan forvente.  5% av tiden vil verdiene være lavere enn denne verdien og 95% av tiden vil den være høyere enn denne verdien.

  • 95 prosentil (høy)

Dette er et mål på hvor høye verdier man kan forvente.  95% av tiden vil verdiene være lavere enn denne verdien og 5% av tiden vil den være høyere enn denne verdien.

Kart

 

map