Strømmodellering av Troms fylke

Velg vektormålestokk

Dette valget er bare relevant dersom man har skrudd på én eller begge av boksene "Vis strømvektorer" eller "Vis tidevannsanalyse". De ulike valgene i rullemenyen regulerer to egenskaper ved visningen: hvor mange datapunkter som vises og skaleringen (forholdet mellom størrelsen og verdien) på middelstrømvektoren og ellipsene.

Følgende valg er mulige:

1200/100 – oversiktskart

400/100 – zoom in

400/50 – zoom in, svak strøm

Hva som gir den beste visningen i et gitt tilfelle vil være avhengig av hvor stort område man ser på (zoom-nivå) og hvor sterk strømmen er i dette området. Det beste er å prøve seg frem med ulike zoom-nivåer og visningsalternativer.

Det første tallet er avstanden i meter mellom hvert punkt som det vises data fra. Dette betyr at færre datapunkter vises ved valg av det øverste alternativet (1200/100). Dette gir best resultat hvis man ser på forholdsvis store områder. Dersom man ønsker å se på et mindre område kan det være bedre å bytte til et av de andrevisningsalternativene. Det første tallet i begge disse alternativene er 400. Det vil si at avstanden mellom datapunktene vil være 400 m og flere datapunkter vil vises.

Det andre tallet forteller hvor sterk strømmen er (i cm/s) dersom en middelstrømvektor er like lang som avstanden mellom to datapunkter. I de to øverste tilfellene er dette 100 cm/s og i det siste 50 cm/s. Den siste visningen gir best resultat dersom man ser på et forholdsvis lite område med svak strøm.

Kart

 

map