Strømmodellering av Troms fylke

Vis spredningskart for lokalitet

Klikk i denne boksen for å slå på visning av spredningskart fra lokalitet. Dette er kart der spredningsmønsteret fra lokalitetene vises hver for seg. Verdiene representerer konsentrasjonen i prosent av konsentrasjonen på lokaliteten som smitten spres fra. En fargeskala som viser sammenhengen mellom farge og verdi vises ved å klikke på Vis tegnforklaring øverst på siden.

Slike kart er tilgjengelig fra alle oppdrettslokaliteter i Troms. Hvilken lokalitet, sykdom og statistisk parameter som vises, er avhengig av hva som er valgt i menyene under. De ulike valgmulighetene er forklart i de nedenstående "les mer"-tekstene.

Kart

 

map