Strømmodellering av Troms fylke

Velg parameter

Spredningsmønstre kan variere mye med tiden og for å gi et inntrykk av størrelsen på denne variabiliteten, er det mulig å vise forskjellige statistiske parametere i spredningskartene:

  • 50 prosentil (Median)

50 % av tiden vil verdiene være lavere enn medianverdien og 50 % av tiden vil den være høyere enn medianverdien. Dette er en pålitelig indikator for den mest sannsynlige konsentrasjonen som vil bli registrert ved målepunktet. Den gir også en indikasjon på den akkumulerte eksponeringen over lengre tid. Detter kan for eksempel brukes til å vurdere forurensing som følge av et kontinuerlig utslipp fra en lokalitet.

  • 75 prosentil (Variabilitet)

75 % av tiden vil verdiene være lavere enn denne verdien og 25 % av tiden vil den være høyere enn denne verdien. Dette er et mål på hvor stor variasjonen i smittekonsentrasjon er. Selv om medianen er lav, kan stor variabilitet av spredningen utsette mange steder rundt utslippspunktet for høyere konsentrasjoner i kortere perioder. Jo nærere 75 prosentilverdien ligger medianverdien, desto mindre er variabiliteten.

  • 95 prosentil (Øvre grense)

95 % av tiden vil verdiene være lavere enn denne verdien og 5 % av tiden vil den være høyere enn denne verdien. Dette er en indikator på mulige ekstremverdier.

Kart

 

map