Strømmodellering av Troms fylke

Introduksjon

Et godt bilde av hvordan havstrømmer sprer materiale som flyter i vannet er av stor betydning i en rekke sammenhenger. Dette gjelder for eksempel ved planlegging av avløpsanlegg eller i beredskapsplanlegging for å håndtere forurensing ved ulykker, men det kan også være svært relevant i forhold til oppdrettsnæringen ettersom skadelige lakselus med sikkerhet spres med strømmer, og det er sannsynlig at også virussykdommer kan spres på denne måten (se Bakgrunn). Med utgangspunkt i utfordringene relatert til lakseoppdrett er det i dette prosjektet utviklet en metode for å beregne risiko for smittespredning mellom ulike oppdrettsanlegg i Troms fylke.

Les mer …

Eksempel

Med utgangspunkt i data fra strømmodellen er det utført spredningssimuleringer for alle registrerte oppdrettsanlegg i Troms (per April 2014). Ved å gi spredningspartiklene ulike egenskaper er det forsøkt å illustrere både parasittspredning og virusspredning. Ulike brukere kan være interessert i ulike problemstillinger og det er derfor lagt vekt å fremstille resultatene på flere forskjellige måter. Influensområdekart, som viser spredning fra anleggene enkeltvis, er allerede produsert, og er tilgjengelig på Kartsiden. I tillegg er det lagt inn funksjonalitet for å kunne studere hvordan et utvalg av anlegg påvirker hverandre. Utvalget velges av brukeren ved klikk på kartet.

Les mer …

Kart

 

map

Figur 1

figur1

Figur 2

figur2

Figur 3

figur3