Strømmodellering av Troms fylke

Aktuelle referanser om smittespredning

Vitenskapelige artikler 

Scheel, I., Aldrin, M., Frigessi, A., Jansen, P.A. 2007. A stochastic model for infectious salmon anemia (ISA) in Atlantic salmon farming. Journal of the Royal Society Interface 4: 699-706.

Lyngstad, T.M., Jansen, P.A., Sindre, H., Jonassen, C.M., Hjortaas, S., Johnsen, S. & Brun, E. 2008. Epidemiological investigation of infectious salmon anaemia (ISA) outbreaks in Norway 2003 – 2005. Preventive Veterinary Medicine, 84: 213 - 227.

Kristoffersen A.B., Viljugrein H., Kongtorp R.T., Brun E., Jansen P.A. 2009. Risk factors for pancreas disease (PD) outbreaks in farmed Atlantic salmon and rainbow trout in Norway during 2003 – 2007. Preventive Veterinary Medicine, 90: 127-136.

Viljugrein, H., Staalstrøm, A., Molvær, J., Urke, H.A., Jansen, P.A. (2009). Integration of hydrodynamics into a statistical model on the spread of pancreas disease (PD) in salmon farming. Diseases of Aquatic Organisms 88: 35-44.

Aldrin M., Storvik B., Frigessi A., Viljugrein H., Jansen P.A. 2010. A stochastic model for a comparative study of transmission pathways for three infectious diseases in fish farming. Preventive Veterinary Medicine, 93: 51-61.

Lyngstad, T.M., Hjortaas, M.J., Kristoffersen, A.B., Markussen, T., Karlsen, E.T., Jonassen, C.M., Jansen, P.A. 2011. Use of molecular epidemiology to trace transmission pathways for Infectious salmon anaemia virus (ISAV) in Norwegian salmon farming. Epidemics 3: 1-11.

Aldrin, M., Lyngstad, T.M., Kristoffersen, A.B., Storvik B., Borgan, Ø. Jansen P.A. 2011. Modelling the spread of infectious salmon anaemia among salmon farms based on seaway distances between farms and genetic relationships between infectious salmon anaemia  virus isolates. Journal of the Royal Society Interface 8: 1346-1356.

Jansen, P.A., Kristoffersen, A.B., Viljugrein, H., Jimenez, D., Aldrin, M., Stien, A. 2012. Sea lice as a density-dependent constraint to salmonid farming. Proceedings of the Royal Society B, 279, 2314-2322

Lyngstad, T.M., Kristoffersen, A.B., Hjortaas, M.J., Devold, M., Aspehaug, V., Larssen, R.B., Jansen, P.A. 2012. Low virulent infectious salmon anaemia virus (ISAV-HPR0) is prevalent and geographically structured in Norwegian salmon farming. Diseases of  Aquatic Organisms, 101: 197-206.

Aldrin, M., Storvik, B., Kristoffersen, A.B., Jansen, P.A. 2012. Space-time modelling of the spread of salmon lice between and within Norwegian marine salmon farms. PLOS ONE 8(5): e64039. doi:10.1371/journal.pone.0064039

Stene A., Viljugrein, H., Yndestad, H., Tavornpanich, S., and Skjerve, E. 2014. Transmission dynamics of PD in a Norwegian fjord: aspects of water transport, contact networks and infection pressure among salmon farms. Journal of Fish Diseases 37, 123-134 (Article first published online : 1 MAR 2013, doi: 10.1111/jfd.12090).

Stene A., Bang Jensen, B., Knutsen, Ø., Olsen, A., & Viljugrein, H. 2013. Seasonal increase in sea temperature triggers pancreas disease outbreaks in Norwegian salmon farms. Journal of Fish Diseases. Article first published online: 28 AUG 2013, doi: 10.1111/jfd.12165.

Populærvitenskapelige artikler

Lyngstad, T.M., Scheel, I., Jansen, P.A. (2007).  Hvordan spres infeksiøs lakseanemi (ILA)? Norsk fiskeoppdrett nr. 9, september 2007.

Molvær, J. Staalstrøm, A. Urke, H.A., Viljugrein, H. & Jansen, P.A. 2008. AquaStrøm-prosjektet i Sunnfjord 2006-2009: Modell for strømmåling og risiko for smittespredning. Norsk fiskeoppdrett nr. 3, september 2008.

Jansen, P.A., Lyngstad, T.M., Hjortaas, M., Kristoffersen, A.B., Karlsen, E., Johansen, E.J. 2009. Bruk av slektskapsanalyser til sporing av spredningsveier for infeksiøs lakseanemi (ILA) virus. Norsk fiskeoppdrett nr. 8, august 2009.

Kristoffersen AB, Jansen PA. Den største risikofaktoren for utbrudd av PD er smittestatus i nabolaget. Norsk fiskeoppdrett nr. 11, november 2009.

Urke, H.A., Molvær, J., Staalstrøm, A., Viljugrein, H. & Jansen, P.A. 2009. Vannkontakt forklarer spredning av PD-smitte. Norsk fiskeoppdrett nr. 12, desember 2009.

Jansen, P.A., Lyngstad, T.M., Hjortaas, M., Kristoffersen, A.B., Brun, E., Aspehaug, V., Devold, M., Aldrin, M. 2011. Spredning av ILA-virus og betydning av lavvirulent ILA-virus. Norsk fiskeoppdrett nr. 8, august 2011.

Urke, H.A., Daae, K.L., Staalstrøm A., Viljugrein, H., Jansen, P.A., Kandal, I. & Hovland, F. Kunnskapsbasert sonefastsetting ved bruk av Aquastrøm. Norsk fiskeoppdrett nr. 12, desember 2011.

Jansen, P.A., Aldrin, M., Storvik, B., Kristoffersen, A.B. Betydningen av eksterne og interne smittekilder for lakselus. Norsk fiskeoppdrett nr. 5, mai 2013.

 Weblogo TF  weblogo Akvaplan

Kart

 

map